Modele atomice fizica

Modelul Atomic Rutherford, elaborat de Ernest Rutherford în 1911, este primul modèle planetar al atomului. Conforme acestui modèle, atomul este format DIN nucleu, în care este concentrată sarcina pozitivă, și Electronica Care se rotesc în jurul nucleului PE orbite Circulare, coupable planetelor în sistemul Solar. Primele MODELE atomice erau simple și reușeau să explice numai un numar MIC de proprietăți; ELE au fost înlocuite cu MODELE DIN ce în ce mai complexe, Care reprezină mai corect Realitatea. Astfel prin 1808, John Dalton, luând în considerație lucrările lui Lavoisier, a Propus un modèle de soins atomiques conținean o idee de bază de la Democrit: Materia este compusă DIN particule individuzibile. Modelul lui Dalton avea Naomi principii: modelul lui Rutherford a introdus ideea unei structuri a atomului și a existenței unor particule componente, precum și posibilitatea separării acestora. Reprezentând ponctul de plecare al modelului Bohr, a dus la installation a Două Domenica, physique nucleară, ce studiază nucleul, și physique atomului, ce studiază structura electronică a atomului. Modelul ”cozonac cu stafide” (Thomson) a fost unul dintre primele MODELE atomice (Propus de William Thomson si Lord Kelvin in 1902 si dezvoltat de către John Joseph Thomson in 1903). Modelul a fost sugerat de Experimentele asupra razelor catodice. Citiţi şi modelul Atomic al lui John Dalton (1803) modelul Atomic al lui J.

J. Thomson (1904) _ _ Bibliografie: nocroyances. com/Atom. htmnorthspringer. trépied. com/HistoryofAtom/ID3. htmlwikipedia. org 1. Modelul Atomic al lui Rutherford a fost denumit modelul planetar al atomului datorita analogiei imaginii vente cu imaginea sistemului solaire.

Fizica Atomica propriu-Zisa, ca Stiinta a structurii atomilor si a modului in care structura détermination proprietatile fizice ale acestora, s-a dezvoltat Practic numai in Secolul XX (modelul Thomson-1904, modelul planetar al lui ruherford-1911, modelul Bohr- 1913, Mecanica cuantica-1926). Modelul Propus de Rutherford décrire nucleul, dar nu atribuie nici o structură orbitelor electronilor.